Xu hướng nhiều học sinh giỏi lớp 9 chọn trường đào tạo nghề sau tốt nghiệp THCS