Apple ra mắt loạt cập nhật AI: ChatGPT, nhắn tin, gửi ảnh miễn phí với Android